Zonnepanelen aanschaffen? Denk hier aan!

Zonnepanelen staan steeds meer in de belangstelling omdat de kwaliteit ervan de laatste tijd is verbeterd en de prijzen tegelijkertijd zijn gedaald. Milieuvriendelijkheid heeft ook een belangrijk effect op de aankoopcriteria van de consument. In dit artikel gaan we in op alles waarmee je rekening moet houden bij de aanschaf van zonnepanelen. Kijk hier eens naar!

Werkingsprincipe van zonnepanelen

De productie van zonne-elektriciteit is gebaseerd op de omzetting van de stralingsenergie van de zon in elektriciteit. De energie die door de zon wordt uitgestraald, bestaat uit kleine deeltjes of fotonen.

Wanneer ze het zonnepaneel bereiken, worden de fotonen geabsorbeerd in halfgeleidermaterialen, zoals silicium. Zij scheiden negatief geladen elektronen van hun atomen, waardoor de elektronen vrij kunnen stromen in het halfgeleidermateriaal, waardoor een elektrische stroom ontstaat in de stroomgeleiders van zonnecellen. Naarmate de intensiteit van de straling toeneemt, worden er meer elektronen uitgezonden: het zonnepaneel produceert in de zomer beter dan in de winter omdat er dan meer licht is.

Welk voordeel bieden panelen?

De belangrijkste voordelen van zonne-elektriciteit zijn duurzaamheid en geen uitstoot. Het fotovoltaïsche systeem is bovendien onderhoudsarm en gaat lang mee. In een huis zonder elektriciteit, bijvoorbeeld, zijn de voordelen van de zonnepanelen opbrengst nog relevanter.

Het installeren van een zonne-energiesysteem is ook een goede investering omdat het de waarde van een eigendom verhoogt. Bovendien is het mogelijk het overschot aan energie aan het plaatselijke net te verkopen. De gemeente kan ook een discretionaire energie subsidie toekennen voor apparatuur- en materiaalkosten en tevens de terugbetaling van een deel van de BTW mogelijk maken.

Zonnepanelen vereisen geen actief onderhoud, dus de onderhoudskosten zijn laag. De nuttige levensduur van de panelen is ongeveer 20 tot 30 jaar. In de zonne-energiesector wordt voortdurend nieuwe technologische vooruitgang geboekt. Nieuwe innovaties in nanotechnologie en kwantumfysica kunnen de productie van elektriciteit door zonnepanelen verdrievoudigen.

Hoe kan het rendement van zonnepanelen worden gemaximaliseerd?

De stroom opwekkingscapaciteit van het hele paneelsysteem hangt af van het rendement van de zonnecel die de zonnestraling omzet in elektrische energie. Daarom moet bij de keuze van een cel worden gestreefd naar een zo groot mogelijke stroom opwekkingscapaciteit en een lange nuttige levensduur.

Met het oog op de rentabiliteit van de elektriciteitsproductie is het ook belangrijk dat de panelen de juiste afmetingen en hellingshoek hebben. De juiste positionering van de panelen maakt een rendementsverhoging tot 20-30% mogelijk in vergelijking met een horizontale installatie.

Wat is de terugverdientijd

De terugverdientijd voor het geïnvesteerde bedrag in de installatie van zonnepanelen is gemiddeld 10 tot 15 jaar. Door de lagere aankoopprijzen is de terugverdientijd nu veel korter dan voorheen. Het is moeilijk het exacte bedrag te schatten dat kan worden bespaard op de elektriciteitskosten voor de levensduur van een zonnepaneel, aangezien dit door vele factoren wordt beïnvloed.

Naast de aankoopprijs van zonnepanelen wordt de besparing beïnvloed door de grootte van de panelen, de evolutie van de elektriciteitsprijzen en de omvang van het elektriciteitsverbruik. De levensduur van zonnepanelen wordt geschat op ongeveer 30 jaar. In de loop der jaren zal de energie-efficiëntie van de panelen afnemen, maar zelfs na 25 jaar zal zij nog minstens 80% van het origineel bedragen.

Er zij op gewezen dat voor de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet een vergoeding moet worden betaald. Als de bestemming nog geen aansluiting op het net heeft, is het een goed idee om de kosten van aansluiting en niet aansluiting op het net te vergelijken. Een aansluiting op het elektriciteitsnet kan duur worden als deze ver verwijderd is van het bestaande elektriciteitsnet.

Prijs en financiering van zonnepanelen

De prijsklasse voor zonnepanelen is breed en hangt af van zowel de grootte van het systeem als de gebruikte componenten. je krijgt een huishoudentoeslag voor de installatie, waarboven je de BTW kunt proberen terug te krijgen.

Zonnepanelen kunnen worden beschouwd als een lucratieve investering die zichzelf na verloop van tijd terugbetaalt. Indien nodig, kunt je een lening aanvragen om zonnepanelen te kopen. Als de initiële investering echter te hoog lijkt, kunnen zonnepanelen ook worden gehuurd.